Maaseutumatkailuyrityksillä hyvä kesä – kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat vilkkaasti liikkeellä

2.10.2013

Valtaosa maaseutumatkailuyrityksistä pääsi kesäkaudella 2013 hyvään tulokseen. Kotimainen vapaa-ajan matkailu säilyi vilkkaana ja ulkomainen kasvoi jonkin verran.

Kesään 2012 verrattuna kotimaisten vapaa-ajan matkailijoiden määrä pysyi touko-elokuussa 2013 ennallaan 45 prosentilla ja kasvoi 29 prosentilla maaseutumatkailuyrityksistä. Yrityskohtaisia eroja oli kuitenkin huomattavasti, sillä laskua oli 27 prosentilla yrityksistä. On muistettava, että vertailuvuosi 2012 oli matkailullisesti hyvä.

Ulkomaalaisten vapaa-ajan matkailijoiden määrä pysyi ennallaan 44 prosentilla ja kasvoi 32 prosentilla yrityksistä. Ulkomaalaisia saapui selvästi eniten Venäjältä.  57 prosenttia yrityksistä mainitsi venäläiset merkittävimmäksi asiakasryhmäksi. Seuraavina tulivat saksalaiset 10, virolaiset 9 ja ruotsalaiset 8 prosentilla. Kesäkaudella ulkomaisia matkailijoita saapuu maaseutumatkailuyrityksiin huomattavasti useammasta maasta kuin talvikaudella, jolloin venäläisten merkitys on vieläkin suurempi.

Ryhmä- ja työmatkailijoiden osalta kehitys ei ollut yhtä hyvää. Kotimainen vapaa-ajan ryhmämatkailu kasvoi vain 18 prosentilla ja väheni 28 prosentilla yrityksistä. Talouden kiristynyt tilanne heijastui kotimaisten työmatkailijoiden määrään. Noin kolmasosassa yrityksistä työmatkailijoiden määrä väheni verrattuna viime vuoden touko-elokuuhun. Vain   12 prosentilla yrityksistä määrä kasvoi.

Tilastokeskuksen mukaan yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 0,7 prosenttia edellisvuodesta. Lisäystä tuli kotimaan matkailijoista 0,3 prosenttia ja ulkomailta 1,9 prosenttia. Yöpymisiä tilastoitiin yhteensä 3 047 300 kappaletta vuodessa. Näistä kotimaisten osuus 2 300 700 ja ulkomaisten 746 700. Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan vain vuonna 2002 ulkomaalaisyöpymisten määrä on ollut heinäkuussa suurempi kuin nyt. Alkukesän (touko-heinäkuu) yöpymiset lisääntyivät hieman eli 1,0 prosenttia. Kotimaasta tilastoitiin nousua 0,7 prosenttia ja ulkomailta 1,9 prosenttia.  Sama suuntaus ulkomailta tulevaan kasvuun näkyy myös maaseutumatkailuyritysten suhdannekyselyn tuloksissa.

Maaseutumatkailuyritysten odotukset syys-joulukuun matkailijamääriin ovat varovaisia ja negatiivisempia kolmeen edellisvuoteen verrattuna. Moni yritys pitää loppuvuoden arviointia vaikeana johtuen muun muassa siitä, että matkavaraukset tehdään aiempaa myöhemmin.  48 prosenttia yrityksistä arvioi ulkomaisen kysynnän pysyvän syys-joulukuussa vuoden 2012 tasolla, ja vain 16 prosentissa yrityksistä ulkomaalaisten vapaa-ajan matkailijoiden määrän arvioidaan kasvavan. Etenkin alkusyksystä venäläisten matkailijoiden merkitys monissa maaseutumatkailuyrityksissä on suuri, kun kesäkausi päättyy. 

Odotukset kotimaisten matkailijoiden määrissä ovat samansuuntaiset loppuvuoden osalta.  48 prosenttia yrityksistä arvioi kotimaisen vapaa-ajan matkailun kysynnän pysyvän ennallaan ja vain 14 prosenttia arvioi kysynnän kasvavan. Lähes puolet maaseutumatkailuyrityksistä arvioi kotimaisen työmatkailun vähenevän loppuvuonna. Kaikkiaan reilu kolmasosa yrityksistä arvioi vapaa-ajan matkailun kysynnän niin koti- kuin ulkomailta heikkenevän loppuvuodesta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Laatu ratkaisee

Laadukas palvelu sekä kilpailukykyiset tuotteet ja hinnoittelu ovat edellytys maaseutumatkailun pärjäämiselle haastavassa markkinatilanteessa. Lisäksi tarvitaan maaseutumatkailun aktiivista markkinointia ja oikeiden jakelukanavien löytämistä. Kasvua rajoittavat etenkin taloudellisen laskusuhdanteen lisäksi yleinen kustannustason nousu (mm. energia) ja maaseutumatkailuyritysten lisääntynyt hallinnollinen taakka ja viranomaisvalvonta.

Maaseutumatkailuyritysten suhdannekyselyyn vastasi 111 maaseutumatkailuyritystä ympäri Suomen.

 

Lisätietoja kyselyn tuloksista:

- Kimmo Aalto, asiantuntija, MTK, p. 040 179 1618, kimmo.aalto (at) mtk.fi
- Ari Hyvölä, maaseutumatkailuyrittäjä, puheenjohtaja, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry, p. 0400 216 326, hyvolantalo(at)hyvolantalo.com www.smmy.fi 

Kommentit

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit (ilman välilyöntejä).