Byaturism i Finland

En by på lansdbygden kan erbjuda någonting mycket speciellt och enastående för turismen. I projektet som gäller temabaserad byaturism strävar vi till att alla inom byn i fråga skall ta del i främjandet av turismen. Hela byn står som värd för turisten, och i praktiken betyder det att alla i byn drar nytta av de slantar som förtjänat. Som följd av detta kan byn bibehålla och fortsätta utvecklandet av servicen på orten

De viktigaste målen inom projektet är:

  • Finna en model on hur folk och företag i byn skall organisera sig för att få fram bästa tänkbara resultat
  • Produktutveckling
  • Förbättra yrkeskunskap och kommunikation 

Byaturismens 2.projekt (Temabaserad byaturism - nationellt utvecklinsprojekt II, 2012 -2014) har kommit igång den 1.5.2012. Under sommaren 2012 söker projektet nya aktiva byar med i utvecklingsarbetet.

För närmare information, kontakta projektledaren Synne Nordström, mobil 044 330 3336, eller e-post synne [dot] nordstrom [at] lomalaidun [dot] fi

 

 

Kontaktuppgifter

Synne Nordström
Projektledare
Temabaserad byaturism
– nationellt utvecklingsprojekt
Lomalaidun ry c/o MTK
Simonkatu 6, P.O Box 510,
FIN-00100 Helsinki
Tel +358 44 330 3336