Lomalaidun ry

Lomalaidun ry on maaseutumatkailua kehittävä yhdistys. Jäseninä ovat tällä hetkellä Agrologien Liitto ryAgronomiliitto ry, Autoliitto ry, Pro Agria Keskusten Liitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen 4H-liitto ry ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.

Lomalaidun ry:llä on yhteinen historia maaseutumatkailua markkinoivan ja myyvän Oy Lomarengas Ab Ltd:n kanssa. Molempien juuret ovat Suomen maaseudulla. Kaikki alkoi vuonna 1968 maalaistalolomien välittämiseen perustetun yhdistyksen Lomarengas ry:n perustamisella. Tällöin Lomalaidun oli maatila- ja mökkilomien markkinointinimi. Vähitellen Lomalaidun kehittyi Lomarenkaan neuvottelukunnaksi, jolla varmistettiin maaseutumatkailuyrittäjien vaikutusmahdollisuudet Lomarengas ry:ssä. Lisää historiasta löytyy teoksesta Maaseutumatkailun puoli vuosisataa.

Vuonna 1997 perustettiin markkinointi- ja myyntiyhtiö, jonka nimeksi otettiin Lomarengas Oy. Yhdistyksen, Lomalaidun ry:n tehtäväksi tuli kehittää maaseudun matkailutarjontaa ja hoitaa alan yleismarkkinointia. Lomalaidun on Oy Lomarengas Ab Ltd suurin yksittäinen osakkeenomistaja.

Lomalaidun ry on kehittänyt maaseutumatkailua EU-rahoitetuilla hankkeilla vuodesta 2003 alkaen. Aavan meren tällä puolen -hankekokonaisuudessa tehtiin työtä Länsi- ja Itä-Suomessa vuoden 2007 loppuun saakka. Vuosina 2009-2014 yhdistys hallinnoi Valtakunnallista kylämatkailun koordinaatiohanketta.

Vuosien 2014-2016 aikana Lomalaidun ry kehitti www.matkamaalle.fi maaseutumatkailun palvelu- ja markkinointisivuston. Sivuston kehittäminen jatkuu yhdessä Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n ja sen jäsenyritysten kanssa. Vuoden 2018 loppupuolelta lähtien yhdistys hallinnoi valtakunnallista ruokamatkailun kehittämishanketta "Ruokamatkailu elintarvikeviennin edistämisessa" osana RuoKasvu-hanketta. Ruokamatkailuosiosta vastaa Lomalaidun ry:n ruokamatkailukoordinaattori Anne Mikkola alkaen 3.12.2018. 

Yhdistyksen toiminnanjohtaja on Kimmo Aalto. Lomalaidun ry:n hallituksen puheenjohtajana on Vesa Malila MTK ry, varapuheenjohtajana Esko Lappalainen ja jäseninä Jaakko Kivinen Pro Agria Keskusten Liitto ry, Kirsi Ilola-Ollikka Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry, Janne Lehmussaari Agronomiliitto ry ja Päivi Rönni MTK ry.

Lomalaidun ry

Lomalaidun ry
c/o MTK
PL 510 (Simonkatu 6), 00101 Helsinki

Kimmo Aalto, toiminnanjohtaja
Puh. 040 179 1618

etunim [dot] sukunimi [at] lomalaidun [dot] fi


info [at] lomalaidun [dot] fi