Raportti Irlannin, Itävallan ja Italian kylämatkailumalleista

Valtakunnallisen kylämatkailuhankkeen toimeksiantamana on valmistunut raportti Irlannin, Italian ja Itävallan kylämatkailumalleista. Rarpotin tavoitteena oli löytää tietoa ja käytännön kokemuksia, joita voidaan hyödyntää suomalaisen kylämatkailumallin luomisessa. Raportin on laatinut Mirja Nylander (Metsämatkat Oy).

Raportista käy ilmi mm se että missään maassa ei varsinaisesti markkinoida ja myydä asiakkaille kylämatkailua. Kylämatkailu on enemmänkin kehittämistermi. Asiakkaille markkinoidaan kulttuuri-, luoto ja maaseutumatkoja, joihin on sisällytetty paikan henkeä ja paikallisuutta. Kehittämistyö kaikissa maissa on ollut pitkäjänteistä ja siihen ovat osallistuneet useat eri toimijat.

Lainaus raportin viimeisestä luvusta kertoo paljon siitä, miten ja miksi kehittämistyötä on tehty:

"Kuitenkin lienee hyvä muistaa, että jokaisessa maassa kylien matkailua on haluttu kehittää siksi, että kylät eivät ole vetäneet puoleensa matkailijoita - matkailijavirrat ovat suuntautuneet laskettelukeskuksiin tai muihin massaturismikohteisiin. Pitkäjänteinen kehittämistyö on aloitettu muutaman asiaan sydämestään uskovan ihmisen aloitteesta ja "siitä mitä ei ole" on tehty vahvuus. Onnistuminen näyttää edellyttäneen myös rakkautta ja arvostusta omaa kylän kulttuuriperintöä kohtaan ja aitoa halua ottaa vastaan matkailijat koko kylän arkeen ja juhlaan. Laadunhallintatyö kehittämiskriteereineen, koulutukset sekä laaja yhteistyö ovat kuuluneet myös jokaisen maan kylien matkailun kehittämistyöhön. Markkinointiyhteistyö matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen kanssa on tuonut kylille asiakkaita. Näistä aineksista koostaen syntyy myös toimintamalli Suomen kylämatkailulle"

Raportti on ohessa liitteenä. Valtakunnallinen kylämatkailuhanke työstää yhdessä hankkeeseen valittujen pilottikylien ja muiden alueellisten ja valtakunnallisten maaseudun matkailutoimijoiden kanssa suomalaista kylämatkailumallia. Näkemyksiä ja ajatuksia suomalaisesta kylämatkailumallista voi lähettää osoitteeseen susanna [dot] kulmala [at] lomalaidun [dot] fi tai vaikka kommentoimalla tätä artikkelia.

Koordinaatiohanke järjestää 20-24.4.2010 opintomatkan Irlannin Ballyhouran alueelle. Joitakin paikkoja on vielä vapaana. Lisätietoja: http://www.lomalaidun.fi/kylamatkailu/seminaarit/opintomatka-irlannin-ballyhouraan-20-24-4-2010

LiiteKoko
Raportti_kylamatkailumallit012010.pdf2.54 MT

Kommentit

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit (ilman välilyöntejä).