Miten toimii matkailukylä? Case Peräseinäjoki

CASE PERÄSEINÄJOKI

Tämä toimintamalli esitellään yhtenä esimerkkinä siitä, miten toimii matkailukylä?  Mallin tarkoituksena on antaa muille kylämatkailusta kiinnostuneille kylille ideoita ja ajatuksia kylämatkailun kehittämiseksi. Aiemmin on julkaistu Vuonislahden (Lieksa) Matkailukylän toimintamallin. Vuonislahden toimintamallin löydät täältä.

Taustaa

Peräseinäjoki on entinen itsenäinen kunta, mutta nykyään aktiivinen Seinäjoen kaupungin kylä. Asukkaita kylällä on noin 3500. Matkailu on Peräseinäjoella keskittynyt Kalajärven leirintäalueen ympärille. Kalajärven alueen lisäksi Peräseinäjoella on useita maaseutumatkailuyrityksiä, Siirtolaisuusinstituutti sekä aktiivisesti alueen matkailussa toimivia yhdistyksiä.

Peräseinäjoella toimii vuonna 1995 perustettu matkailuyrittäjien yhdistys. Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:ssä on 36 jäsen yritystä tai muuta organisaatiota. Matkailun markkinoinnissa ja myynnissä tehdään tiivistä yhteistyötä alueellisen matkailuorganisaation, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kanssa.

Peräseinäjoki valittiin yhdeksi valtakunnallisista kylämatkailun pilottikyläkohteista vuonna 2008. Kylämatkailua on kehitetty aktiivisesti matkailuyrittäjien yhdistyksen hallinnoiman ja kehittämisyhdistys Liiveri ry:n rahoittaman kehittämishankkeen avulla 2009-2010. Hankkeen toiminta-aikana on luotu yhteistyössä valtakunnallisen koordinaatiohankkeen sekä alueen matkailuorganisaation kanssa toimintamalli kylämatkailun edelleen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Mallin pohjana on kylän aiempi tapa toimia matkailun ja kylän kehittämiseksi ja sitä on jatkojalostettu mm muilta pilottikyliltä opituilla hyvillä käytänteillä. Mallia tullaan jalkauttamaan syksystä 2010 lähtien.

Miten toimii Peräseinäjoen matkailukylä?

Oheisessa liitteessä diassa kaksi esitetään Peräseinäjoen kylämatkailumalli. Mallin ytimessä on Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry, joka on kylän vastuullinen kylämatkailuorganisaatio. Yhdistyksellä on monenlaista toimintaa ja onkin katsottu järkeväksi erottaa kylämatkailu omaksi toimikunnaksi. Kylällä on valittu kylämatkailusta vastaava henkilö, joka toimii myös Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n hallituksessa.

Kylämatkailun käytännön toteutuksesta vastaa kylämatkailutoimikunta. Toimikunta vastaa kylämatkailusuunnitelman laatimisesta, toteutuksesta ja seurannasta. Toimikunta valitsee keskuudestaan kylämatkailuvastaavan ja kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Kylämatkailuvastaavan tehtävänä on kutsua toimikunta koolle ja toimia kylän yhteyshenkilönä mm valtakunnalliseen verkostoon ja Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n. Kylämatkailuvastaava myös johtaa kylämatkailusuunnitelman tekemistä sekä toimii paikallisena tiedonvälittäjänä.

Peräseinäjoella on vahvat yhteistyösuhteen alueen myynti- ja markkinointiorganisaatioon. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy on nimittänyt kylämatkailusta vastaavan henkilön, joka osallistuu vähintään kahteen kylämatkailutoimikunnan kokoukseen vuosittain. Tuotekehitys ja myynnin organisointi tehdään vahvassa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kanssa.

Lisätietoa oheisesta liitteestä sekä Peräseinäjoen kylämatkailusta vastaavalta Aarre Kulmalalta: aarre [dot] kulmala [at] seinajokimatkailu [dot] com ja 0503136000.

Lisätietoja myös: http://www.seinajokimatkailu.com/ 

LiiteKoko
pjoki20case.pdf106.78 Kt

Kommentit

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit (ilman välilyöntejä).