Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen - valtakunnallinen koordinaatiohanke II, 2012-2014

Valtakunnallinen kylämatkailun koordinaatiohanke II jatkaa kylien matkailun kehittämistyön koordinointia ja tukemista. Lähtökohtana on jatkaa kylien kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kehittämistä. Hankkeessa yhdistetään kylien kehittämisen ja matkailun kehittämisen osaaminen ja otetaan huomiooon kestävän kehityksen kaikki ulottuvuudet.

Hankkeen päätavoitteena on matkailun kehittäminen koko kylää hyödyttäväksi liiketoiminnaksi, kylien elävöittäminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Kehittämisen painopistealueet ovat:

1) Kylän toimintamallin rakentaminen; haetaan kylille hyviä yhteistyötapoja ja kumppaneita kylien sisällä ja kesken

2) Kylämatkailutuotteiden kehittäminen; laadukkaiden ja kysyntää vastaavien matkailutuotteiden kehittäminen eri teemalla, valtakunnallisten kiertomatkatuotekonseptien rakentaminen kotimaisille ja   kansainvälisille markkinoille

3) Kylämatkailutuotteiden saatavuuden ja tunnettuuden lisääminen; valmiita tuotteita ohjataan oikeille jakelukanaville, kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia kansainvälisten matkanjärjestäjien kanssa

4) Tiedonvälitys ja osaamisen lisääminen; matkailualan tietotaidon lisääminen, kansainvälisyyttä edistävää ohjausta ja tehokas tiedottaminen

 

Hankkeen loppuraportti päivitetään sivustolle helmikuun aikana.

Lisätietoja hankkeesta

Tiina Perämäki 
projektipäällikkö
Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen-valtakunnallinen koordinaatiohanke II
Lomalaidun ry c/o MTK
Simonkatu 6, PL 510
00100 HELSINKI
Puhelin: 050 345 0416
tiina [dot] peramaki [at] lomalaidun [dot] fi