Maaseudun matkailuyrittäjien markkinointiin lisäpotkua - yli 70 matkailualan toimijaa pohtii kehittämiskeinoja Jämsässä

Pienten maaseudun matkailuyrittäjien on vaikea pärjätä yksin kiristyvässä kilpailussa. Heiltä puuttuvat isojen yritysten luontaiset monikanavaiset markkinoinnin verkostot. Markkinointi yhteisvoimin on ainoa keino menestyä. Markkinointiyhteistyöllä tulosta -seminaarin tavoitteena on antaa kattava kuva ja lisää tietoa erilaisista markkinoinnin mahdollisuuksista.

Suomea ja sen tarjoamia maaseudun matkailun mahdollisuuksia ei tunneta kovin hyvin ja Suomeen liittyvät mielikuvat tältä osin ovat usein vääriä. – Suomen kulttuurimatkailutarjontaa ei tunneta ulkomailla. Potentiaalia kuitenkin on: suomalaiset ja suomalaisuus länsi- ja itäosien sekä talven ja kesän muodostamine kontrasteineen kiinnostavat ulkomaalaisia, kertoo Nina Vesterinen Matkailun teemaryhmästä.

Maaseudun matkailun tuotteistaminen sekä markkinointi ja myynti vaativat laajempaa koordinointia, sillä tuote koostuu usean toimijan palveluista. Palveluiden kokoaminen vaatii tukea. - Matkailuyritysten pitää etsiä aivan uudenlaisia tapoja tehdä yhteistyötä, jotta asiakkaiden alati muuttuvat toiveet ja odotukset voidaan täyttää, muistuttaa matkailuasiantuntija Lesley Roberts Flexible Textistä, Iso-Britanniasta. Esimerkiksi Lomalaidun ry:n hallinnoima teemapohjainen kylämatkailun valtakunnallinen koordinaatiohanke yhdistää kylien ja matkailun kehittämisen. Mukana on 16 pilottikylää ympäri Suomen.
- Matkailu on koko kylän hanke, joka haastaa uudenlaiseen yhteistyöhön yrittäjien ja kylän muiden toimijoiden kesken, toteaa projektipäällikkö Synne Nordström Lomalaidun ry:stä. Toisena hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Matkailun edistämiskeskuksen hallinnoima Outdoors Finlandin kesäaktiviteettien kehittämisohjelma, jonka painopiste on pienten ja hajanaisten matkailun ohjelmapalveluyritysten voimavarojen parempi hyödyntäminen verkostomaisen toteutuksen kautta.
- Mukana ohjelman koordinoinnissa on yli 40 alueellista hanketta ympäri Suomen, kertoo projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskuksesta.

Yksi maaseudun matkailun menestystekijöistä on nopeasti kehittyvän teknologian tehokas hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa. Erityisesti Internetin osuus ja merkitys kasvaa koko ajan. - Sosiaalisen median avulla pieni matkailuyrittäjä voi rakentaa haluamansa imagon ja markkinoida palveluitaan kustannustehokkaasti, kertoo kehitysjohtaja Ilkka Kauppinen Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:sta.

Seminaarissa kuullaan huippuasiantuntijoita ja yrittäjien käytännön kokemuksia markkinoinnin keinoista. Sen järjestävät Lomalaidun ry ja sen Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke, Matkailun edistämiskeskus/OutdoorsFinland-hanke sekä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän matkailun teemaryhmä. Seminaari on tarkoitettu maaseudun matkailun toimijoille ja yrittäjille.

Seminaari on 26.-27.10.2010 Savion Hovissa, Jämsässä.
Seminaarin ohjelma http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/1327/ohjelmaf.pdf

Lisätietoa maaseudun matkailusta
http://www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/matkailu/tiedotus

Lisätietoja:
Synne Nordström, Lomalaidun ry, puh. 044 330 3336, tiistaina 26.10.2010 klo 10-11.
Kimmo Aalto, Lomalaidun ry, puh. 040 179 1618 tiistaina 26.10.2010 klo 9-10 ja
Nina Vesterinen, Matkailun teemaryhmä, puh. 040 157 8448, tiistaina 26.10.2010 klo 16-17.

Kommentit

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit (ilman välilyöntejä).