Historialliset tiet & tarinat.

Äänipolun pilotti

Mikä on äänipolku?

Äänipolku on äänellä toteutettu opastus. Äänipolkuja voi olla hyvin monenlaisia. Olennaista tässä pilotissa on se, että polku on käsikirjoitettu vahvasti tarinan muotoon. Tarinaa kerrotaan osin myös vuoropuhelun avulla.

Kuninkaantien äänipolun pilotin käsikirjoitti ja tuotti tarinallistaja Anne Kalliomäki Tarinakoneesta. Anne Kalliomäki vastasi myös äänipolun äänityksestä. Äänipolulla esiintyvät Lasse Saari, Esa Toivonen, Joonas Purojärvija ja Sauli Yksjärvi. Koska äänipolku on tarkoitettu ainoastaan testikäyttöön, esiintyjät eivät ole näyttelijöitä eikä äänityksiä ole tehty ammattilaitteilla studiossa.

Äänipolkuja voidaan toteuttaa erilaisiin tarpeisiin, eri kohderyhmiä huomioon ottaen. Tarinallistettu äänipolku voi tuoda esiin kylien tarinat elämyksellisellä tavalla. Äänipolkuja voivat kuunnella niin yksittäiset matkailijat kuin linja-autossa matkustavat ryhmät.

Kylämatkailuhankkeen kehittämispäivien yhteydessä (25-26.5.2011) testattiin äänipolun toimivuutta ja soveltuvuutta kiertomatkoilla käytettäväksi. Tavoitteena onkin, että pilotin avulla voisi syntyä konsepti, joka olisi hyödynnettävissä myös muiden kylien kiertomatkojen toteutuksessa.

Kehittämispäivien määränpää oli pilottikylä Velkua, mutta matkalla Velkuaan tutustuttiin myös muihin kohteisiin: Lohjan Saaristoon, Mustion Linnaan, ja Mathildedalin kylään Teijossa. Kaikki nämä kohteet sijaitsevat myös Suomen tunnetuimman matkailutien, Kuninkaantien, varrella.

Äänipolun käsikirjoituksen lähteenä on pääasiassa ollut teos Gardberg, C.J., Kuninkaantie, 1991, Otava.

Kuninkaantien äänipolun tarina kertoo Kustaa Vaasan sihteeristä Jacob Teittistä ja hänen matkastaan Raaseporin linnasta Turun Linnaan 1570-luvulla.

1.Kustaa Vaasan sihteeri Jacob saa toimeksiannon

2.Jacob lähtee Raaseporista

3. Jacob kohtaa pahamaineisen ryövärin

4. Jacob pysähtyy Majalan kestikievariin

5. Jacob tapaa Juhana Herttuan Turun Linnassa

Äänipolkuihin liittyyvä kehittämistyö kiertomatkatuotteiden merkeissä jatkuu edelleen.