Tuotekehitys

Kylämatkailun kehittäminen konkretisoituu matkailutuotteissa. Matkailutuotteiden teema rakentuu kylän yhteisen aiheen ympärillä joka voi liittyä niin historiaan, kulttuuriin, ihmisiin tai luontoon.

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke on tarjonnut pilottikylille  tuotteistukseen liittyvää peruskoulutusta eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa,  ja oheisessa kylämatkailutuotekortilla kylät keräävät kylämatkailutuotteensa yhteen jälleenmyyntiä varten.

Tutustu kylämatkailun tuotteistuskorttiin tästä linkistä!

Tässä muutamia esimerkkejä pilottikylien kylämatkailutuotteista!

 

Tervetuloa kylaan