Kylämatkailu

Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, kylän matkailuyritysten ja kylän matkailua tukevien yhdistysten yhteistä ponnistusta matkailun kehittämiseksi: kylän omat vahvuudet kootaan yhteen. Kylämatkailun tavoitteena on matkailun muuttaminen maaseudun kylissä kohti tuottoisaa liiketoimintaa, kylien elävöittäminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Kylämatkailun kehittämisen tavoitteen taustalla on ajatus matkailun tarjoamista mahdollisuuksista lisäansioihin ja sivuelinkeinoonn muillekin kuin matkailualan yrittäjille. Kyläläiset, maisema, ympäristö, perinne, historia ja ilmapiiri ovat osa myytävää matkailutuotetta. Kehittämisessä yhdistyy elementtejä sekä matkailun että maaseudun kehittämisestä.

Kylämatkailun kehittämisteemaa toteutettiin hankkeella Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen - valtakunnallinen koordinaatiohanke 5491, joka päättyi 30.4.2012. Hankkeen loppuraportti on luettavissa tästä linkistä.

Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen - valtakunnallinen koordinaatiohanke II:sen toteutusaika on 1.5.2012 - 31.12.2014, hankkeen tuloksiin ja materiaaleihin pääset tutustumaan tästä.

 

 

Tervetuloa kylaan